HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Likvideerimine

 Ettevõtte likvideerimine

Likvideermisekeskus on ühingute (osaühing, aktsiaselts, sihtasutus, mittetulundusühing jm) likvideerimisele spetsialiseerunud äriühing.

Meie kogemus ühingute likvideerimise alal ulatub 10 aastale. Selle aja jooksul oleme likvideerinud ligi 100 ühingut.

Likvideerimismenetluse eelduseks on asjaolu, et ühingul on vara rohkem kui kohustusi. Kui pärast lõpetamise otsustamist likvideerimise käigus ilmneb, et olukord on vastupidine ja võlad ületavad vara, siis peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse (ÄS § 210). Sellisel juhul jätkub vastav menetlus pankrotiseaduses sätestatud reeglite kohaselt.

Aktsiaseltsi lõpetamine ja likvideerimine
1. Lõpetamine ja likvideerimine
ÄS teeb vahet kahel erineval terminil, lõpetamisel ja likvideerimisel. Terminiga “ühingu lõpetamine” tähistatakse valdkonda, mis hõlmab materiaalõiguslikke küsimusi ja näeb ette lõpetamise alused ja tegevuse jätkamise võimalused, reguleerib vastavate otsuste vastuvõtmise korda jmt. Likvideerimine on aga menetlus, mille kaudu toimub ühingu tegevuse lõpetamine, selle käigus müüakse aktsiaseltsi vara, rahuldatakse võlausaldajate nõuded, jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel ning lõpuks kustutatakse aktsiaselts äriregistrist. Alles siis, kui aktsiaselts on äriregistrist kustutatud, saab öelda, et aktsiaseltsi ei ole enam olemas, ta on lõppenud.

Kontakt Telefon

53660073

eLeht