HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Kohustuslik ettevõtte likvideerimine.

Osanik (aktsionär) on kohustatud ühingu likvideerima, kui ühingul on netovara vähem, kui pool osa-või aktsiakapitalist või vähem, kui põhikirjas märgitud suurus.(Äriseadustiku §-d 176 ja 301). Nimetatud kohustuse mittejärgimine võib tuua kaasa kriminaalvastutuse (karistusseadustiku § 380) või tsiviilvastutuse.

Juhatuse liige on kohustatud esitama pankrotiavalduse, kui äriühing muutub maksejõuetuks (tsiviilseadustiku üldosa seadus § 36). Pankrotiavalduse esitamata jätmine võib kaasa tuua juhatuse liikme tsiviilvastutuse. Pankrotimenetluses esindab Teid Likvideerimisekeskus.

Kontakt Telefon

53660073

eLeht