HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Likvideerimise alustamine

Vastavalt seadusele on likvideerimise otsustamine tavaliselt osanike, aktsionäride pädevus (sihtasutuse lõpetamise otsustab nõukogu). Otsuse poolt peab olema vähemalt 2/3 osanikest, aktsionäridest. Likvideerimise alustamisel määratakse likvideerija. Likvideerimisotsus koos juhatuse liikme avaldusega esitatakse äriregistrile kande tegemiseks.

Kontakt Telefon

53660073

eLeht