HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Likvideerimise lõpp

Likvideerimise lõpetamisel koostatakse lõppbilanss ja vara jaotusplaan. Juhul, kui ei jätku raha kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks tuleb esitada pankrotiavaldus.

Kontakt Telefon

53660073

eLeht