HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Likvideerimise toimingud

Peale likvideerimise otsustamist peab koostama likvideerimisbilansi, mis peab vastama raamatupidamise toimkonna juhendile. Likvideerimisteade tuleb avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kõikidele teadaolevatele võlausaldajatele tuleb saata teade. Likvideerija tohib teha ainult likvideerimisega seotud toiminguid (müüa vara, lõpetada töölepingud, lõpetada töölepingud kollektiivselt, nõuda hüvitust töötukassalt, rahuldada võlausaldajate nõuded jms). NB Meil on suur kogemus Töötukassalt hüvitiste väljanõudmisel.

Kontakt Telefon

53660073

eLeht