HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Raamatupidamise korraldamine

Ühingu kohustus raamatupidamise korraldamisel (raamatupidamise seaduse § 4)

  • raamatupidamises peab olema tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;
  • dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
  • kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
  • koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras;
  • säilitama raamatupidamise dokumente.

Kui Teie raamatupidamine ei vasta nendele nõuetele võtke ühendust.

Kontakt Telefon

53660073

eLeht