HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Valmisfirma

Valmisfirmade müük. Valmisfirma asutamine.

Meie poolt pakutavad osaühingud on asutatud spetsiaalselt kliendile müümiseks. Kõigil meie poolt asutatud ja müüdavatel firmadel on puudunud kuni müügi hetkeni igasugune majandustegevus. Müüja kinnitab notariaalses müügilepingus igasuguste tehingutest tulenevate kohustuste puudumist. Valmisfirma müügitehing notaris.

Müüdava valmisfirma bilanss müügihetkel:
AKTIVA
Raha ja pangakontod

Kassa                              2 500.-eurot

AKTIVA KOKKU              2 500.- eurot

PASSIVA
Osakapital                       2 500.-eurot
PASSIVA KOKKU            2 500.-eurot


Ostetud osaühingut võib ostja poolt valitud juhatus esindada kõigis õigustoimingutes alates ostu sooritamise hetkest (selleks antakse uutele juhatuse liikmetele notariaalne volikiri). Samuti vormistatakse registriandmete muudatus äriregistris (juhatus, vajadusel uus ärinimi, aadress, kapital, põhikiri jne.) Osaühingul on avatud pangakonto Swedbankis. Registriandmete muutmine võtab tavaliselt aega 1-3 päeva.
Kui registriandmete muudatused on Äriregistris registreerituid, tuleb panka informeerida uutest andmetest. Volikirja alusel saab pangakontot kasutada 2 kuud, kui selle aja jooksul pangas uut lepingut ei sõlmita, blokeeritakse konto kasutamine. Allkirjaõiguse pangas määrab ostja poolt valitud juhatuse liige.

 

Kontakt Telefon

53660073

eLeht