HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

likvideerimine

Oleme abiks majandusraskustesse sattunud juriidilisele isikule.
Paratamatult tuleb ette olukordi, kus ühel hetkel on vaja ettevõtte tegevus lõpetada. Meie teenuseid kasutades saate firmast vabaks mõne tööpäeva jooksul ja murega tegeleme edasi meie.
Probleemne on ühing, kes on tegutsenud juba pikemat aega negatiivse omakapitaliga, kellel on suured võlad (sh maksuvõlad), millel on ebarahuldav raamatupidamine või ebarahuldav juhtimine (konflikt osanike või juhatuse liikmete vahel) jm ühingu tegevust pärssivad tegevused. Probleemse ühingu olemasolul palun võtta kiiresti ühendust Teile sobiva lahenduse leidmisel.

Kontakt Telefon

53660073

eLeht